Privacy

PRIVACYBELEID BOUWBEDRIJF S. KOOPMANS EN KOOPMANS KOZIJNEN

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in dit privacybeleid uiteen. Bij het gebruiken van onze mail en website verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
De gegevens die wij verzamelen gebruiken wij om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Wij verzamelen of gebruiken hierbij geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor:
* relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u of indien u hierom verzoekt
* het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
* het versturen van mailings met relevante info
* garantieperiodes

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• naam
• e-mailadres
• adresgegevens
• bedrijfsnaam indien van toepassing
• (mobiel) telefoonnummer
• gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website en mail verzamelen, verstrekken wij niet aan derden partijen, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die zijn verzameld worden opgeslagen voor de duur van de garantieperiodes. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Jouw wettelijke rechten
U mag ons (Bouwbedrijf S. Koopmans en Koopmans Kozijnen) verzoeken om de gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun u doen door een e-mail te sturen naar sjouke.koopmans@online.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0521 517 173